Novinky

 • Všetkým mamám…
  Všetkým mamám... Matka je v živote všetkým: útechou v strastiach, nádejou v zúfalstve, silou v okamžikoch slabosti. Je prameňom súcitu, trpezlivosti a zhovievavosti. Kto stratil matku, stráca hruď, na ktorej môže spočinúť svojou hlavou, ruku, ktorá mu žehná, pár očí, ktoré nad ním bdejú. Chálil Džibrán
 • Sociálne problémy žiakov – prieskum
  Aké sociálne problémy trápia žiakov základných a stredných škôl?
  Kto rieši sociálne problémy žiakov na školách?
  Sú riešenia sociálnych problémov žiakov škôl efektívne a vedú k eliminácii či k vyriešeniu problému?
  V ktorých oblastiach by uvítali zamestnanci škôl pomoc pri riešení sociálnych problémov?

  Na tieto, ako aj na ďalšie otázky sa budeme snažiť nájsť odpoveď v realizovanom prieskume o súčasnom stave riešenia sociálnych problémov žiakov a o potrebe etablovania profesie školského sociálneho pracovníka v školách.
 • SOCIÁLNA PRÁCA NA ŠKOLÁCH – REALITA ALEBO SEN?
  SOCIÁLNA PRÁCA NA ŠKOLÁCH – REALITA ALEBO SEN?

  Autorky: Mgr. Martina Gymerská, Mgr. Eva Krššáková, Mgr. Ľubica Maďarová

  Článok bol uverejnený v časopise Integrácia 3-4/2018, Rocník 29. December 2018 ISSN 1336-2011
 • Spustenie stránky coolschool.sk
  Od januára 2019 sme spustili webovú stránku projektu s názvom Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

  Stránka coolschool.sk prináša informácie o prebiehajúcom projekte, zachytáva proces tvorby podkladov podporujúcich etablovanie služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach, pre záujemcov ponúka metodické materiály pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.