Sociálna práca v školstve
Poskytovanie podpory žiakom, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.
Osobnostno-sociálny rozvoj
Nadobúdanie praktických životných kompetencií pre spokojný život a kvalitné medziľudské vzťahy.
Občianske združenie PERSONA
Základné informácie o občianskom združení a o aktuálnom dianí v organizácii.

Novinky

  • MARIA, ĎAKUJEME!
    Dnes, 31.8.2020, je špeciálny deň. V tento deň oslavujeme 150. výročie narodenia krásneho človeka, ktorým je Mária Montessori. Viete, kto bola táto vzácna žena?
    Mária Montessori bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá na začiatku 20. storočia vyvinula alternatívny pedagogický smer, ktorý dnes nesie jej meno: Montessori pedagogika.
  • Online konferencia UČENIE PRE ŽIVOT
    V pondelok, 29.6.2020 sa v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl uskutočnila online konferencia „Učenie pre život“.