máj 12, 2019

Všetkým mamám…

Všetkým mamám... Matka je v živote všetkým: útechou v strastiach, nádejou v zúfalstve, silou v okamžikoch slabosti. Je prameňom súcitu, trpezlivosti a zhovievavosti. Kto stratil matku, stráca hruď, na ktorej môže spočinúť svojou hlavou, ruku, ktorá mu žehná, pár očí, ktoré nad ním bdejú. Chálil Džibrán
apríl 25, 2019

Sociálne problémy žiakov – prieskum

Aké sociálne problémy trápia žiakov základných a stredných škôl?
Kto rieši sociálne problémy žiakov na školách?
Sú riešenia sociálnych problémov žiakov škôl efektívne a vedú k eliminácii či k vyriešeniu problému?
V ktorých oblastiach by uvítali zamestnanci škôl pomoc pri riešení sociálnych problémov?

Na tieto, ako aj na ďalšie otázky sa budeme snažiť nájsť odpoveď v realizovanom prieskume o súčasnom stave riešenia sociálnych problémov žiakov a o potrebe etablovania profesie školského sociálneho pracovníka v školách.
január 14, 2019

SOCIÁLNA PRÁCA NA ŠKOLÁCH – REALITA ALEBO SEN?

SOCIÁLNA PRÁCA NA ŠKOLÁCH – REALITA ALEBO SEN?

Autorky: Mgr. Martina Gymerská, Mgr. Eva Krššáková, Mgr. Ľubica Maďarová

Článok bol uverejnený v časopise Integrácia 3-4/2018, Rocník 29. December 2018 ISSN 1336-2011