OBDOBIE 0 - 3 ROKY

Ako podporiť dieťa v tomto období
„Postupné úrovne vzdelania musia odpovedať postupnému vývoju osobnosti dieťaťa.“.

MARIA MONTESSORI