Na ceste k sebe…

Kto si? Aké vyznávaš hodnoty? Kto sú tvoje vzory?
Ako prebieha komunikácia? Akú úlohu hrá v komunikácii počúvanie?
Prečo sú konflikty prirodzenou súčasťou života? Aká je pozitívna stránka konfliktov?
Si v pohode? Staráš sa dobre aj o svoje duševné zdravie?
Čo tvoja budúcnosť? Ako žiť život podľa svojich predstáv?
Ako žiť uspokojivé medziľudské vzťahy?
Ako spoznáš, keď ti do života príde ten pravý? Čo znamená milovať?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky poďme spolu s mladými ľuďmi hľadať odpovede prostredníctvom programu osobnostného rozvoja BYŤ ČLOVEKOM … to stačí.

Obdobie mladosti je v živote každého človeka veľmi dôležitou etapou, v rámci ktorej rozhoduje o svojom smerovaní v profesionálnej oblasti, ale tiež vytvára dôležité priateľské, či partnerské vzťahy a zväzky, často pretrvávajúce celý život. Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí po období dospievania vstupujú do života pripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – vedia, kto sú, dokážu efektívne komunikovať, vedia zdravo zvládať a riešiť konflikty, dokážu sa starať o svoje duševné zdravie, majú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby, žijú uspokojivé medziľudské a partnerské vzťahy.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli prispieť k rozvoju osobnostno-sociálnej výchovy mladých ľudí na Slovensku a vytvárať podmienky pre implementáciu systematických programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

V rámci nášho snaženia sme vytvorili program osobnostno-sociálneho rozvoja s názvom BYŤ ČLOVEKOM … to stačí, ktorý je určený pre mladých ľudí vo veku od 12 do 30 rokov a zameriava sa na sedem základných oblastí osobnostno-sociálneho rozvoja: Sebapoznávanie, Komunikácia, Zvládanie konfliktov, Psychohygiena, Stanovovanie a napĺňanie osobných cieľov, medziľudské vzťahy a partnerský život.

K programu BYŤ ČLOVEKOM … to stačí postupne vytvárame:

1. Príručky pre účastníkov programu vrátane verzií v anglickom jazyku pre každý modul

2. Zbierky úloh pre účastníkov programu vrátane verzií v anglickom jazyku pre každý modul

3. Metodické príručky pre lektorov programu pre každý modul 4. Internetovú podporu na stránke coolschool.sk – krátke videá, prezentácie a ďalšie podporné materiály.

Práca s mladými ľuďmi v oblasti osobnostno-sociálneho rozvoja má v dnešnej dobe nesmierny význam, tak pre rozvoj jednotlivých mladých ľudí, ako aj celej našej spoločnosti. Budeme radi, ak Vám naše materiály pomôžu v tomto poslaní.

Sledujte našu stránku a zapojte celé triedy do dobrodružstva budovať svoj život podľa vlastných predstáv. Radi vám budeme vo vašom snažení podporou. A tých aktívnych odmeníme aj pekným originálnym tričkom s citátom z Malého princa :).

Vytvorenie predkladaných materiálov je možné vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na www.opevs.eu.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.