Nový školský rok nám už klope na dvere…

Nový školský rok, nové odhodlanie… Tak tento rok s tou svojou triedou budem vychádzať ešte lepšie… Ako na to?

Pomôžte mladým ľuďom pripraviť sa na to najdôležitejšie, čo v každodennom živote potrebujú – pomôžte im poznávať, kto sú, získať zručností efektívne komunikovať, zdravo zvládať a riešiť konflikty, starať sa o svoje duševné zdravie, riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby, žiť uspokojivé medziľudské a partnerské vzťahy.

Práca s mladými ľuďmi v oblasti osobnostno-sociálneho rozvoja má v dnešnej dobe nesmierny význam, tak pre rozvoj jednotlivých mladých ľudí, ako aj celej našej spoločnosti.

Pre žiakov základných a stredných škôl máme pripravený program osobnostno-sociálneho rozvoja BYŤ ČLOVEKOM … to stačí.

Program BYŤ ČLOVEKOM … to stačí je zmysluplným sprievodcom mladých ľudí obdobím mladosti. Veď práve toto obdobie je v živote mladého človeka veľmi dôležitou etapou, v rámci ktorej rozhoduje o svojom smerovaní v profesionálnej oblasti, ale tiež vytvára dôležité priateľské, či partnerské vzťahy a zväzky, často pretrvávajúce celý život.

Program BYŤ ČLOVEKOM … to stačí pozostáva zo 7 modulov osobnostno-sociálneho rozvoja: Sebapoznávanie, Efektívna komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Životné ciele, Medziľudské vzťahy, Partnerský život.

Pre záujemcov ponúkame v rámci programu:

  • Príručky pre účastníkov vrátane verzií v anglickom jazyku, na ktorých pracujeme
  • Zbierky úloh pre účastníkov programu vrátane verzií v anglickom jazyku
  • Metodické príručky pre lektorov programu pre každý modul
  • Internetovú podporu na stránke coolschool.sk – krátke videá, prezentácie a ďalšie podporné materiály.

Pridajte sa a poďme spoločne prispieť k rozvoju osobnostno-sociálnej výchovy mladých ľudí na Slovensku. Budeme radi, ak Vám naše materiály pomôžu v tomto poslaní.

Sledujte našu stránku COOLSCHOOL.sk a zapojte celé triedy do dobrodružstva budovať svoj život podľa vlastných predstáv. Radi vám budeme vo vašom snažení podporou. A tých aktívnych odmeníme aj pekným originálnym tričkom s citátom z Malého princa :).

Vytvorenie predkladaných materiálov je možné vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na http://www.opevs.eu.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.