Spustenie stránky coolschool.sk

Od januára 2019 sme spustili webovú stránku projektu s názvom Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

Stránka coolschool.sk prináša informácie o prebiehajúcom projekte, zachytáva proces tvorby podkladov podporujúcich etablovanie služieb školskej sociálnej práce, pre záujemcov ponúka metodické materiály pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

Samostatnú sekciu stránky budú tvoriť informácie o Montessori pedagogickom koncepte.

Veríme, že na stránke nájdete množstvo užitočných informácií. Web stránku postupne napĺňame a radi privítame aj vaše podnety a nápady, čo by sme do jej obsahu mohli ešte doplniť. Tie nám posielajte na coolschool@ozpersona.sk

Stránka coolschool.sk spĺňa štandardy pre slabozrakých a nevidiacich.

Realizácia projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl je možná vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na www.opevs.eu.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.