Definičný materiál ku kozmickej výchove
k tematickej oblasti
ZEMETRASENIE

OZNAČENIE, NÁZOV A KĽÚČOVÉ POJMY
DEFINIČNÉHO MATERIÁLU
DEFINIČNÝ MATERIÁL NA ČÍTANIE
ZT01_Zemetrasenie – základné pojmy
Kľúčové pojmy: zemetrasenie, ohnisko zemetrasenia, hypocentrum zemetrasenia, epicentrum zemetrasenia, seizmické vlny, pleistoseizmická zóna, seizmológia
ZT01_kniha.pdf
ZT01_karty.pdf

ZT02_Intenzita a veľkosť zemetrasenia
Kľúčové pojmy: zemetrasenie, intenzita zemetrasenia, zemetrasná stupnica, mapy zemetrasnej aktivity, veľkosť zemetrasenia, seizmograf
ZT02_kniha.pdf
ZT02_karty.pdf

ZT03_Hazardy zemetrasenia
Kľúčové pojmy: zemetrasenie, hazardy zemetrasenia, primárne hrozby zemetrasenia, primárne hazardy zemetrasenia, sekundárne hazardy zemetrasenia
ZT03_kniha.pdf
ZT03_karty.pdf

ZT04_Delenie zemetrasení podľa pôvodu
Kľúčové pojmy: zemetrasenie, tektonické zemetrasenia, sopečné zemetrasenia, závalové zemetrasenia, antropogénne zemetrasenia
ZT04_kniha.pdf
ZT04_karty.pdf

ZT05_Delenie zemetrasení podľa oblasti vzniku
Kľúčové pojmy: zemetrasenie, kontinentálne zemetrasenia, podmorské zemetrasenia
ZT05_kniha.pdf
ZT05_karty.pdf

ZT06_Delenie zemetrasení podľa hĺbky ohniska
Kľúčové pojmy: zemetrasenie, plytké zemetrasenia, stredne hlboké zemetrasenia, hlboké zemetrasenia
ZT06_kniha.pdf
ZT06_karty.pdf

ZT07_Seizmické vlny
Kľúčové pojmy: ...
ZT07_kniha.pdf
ZT07_karty.pdf

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.