Obrazové tabule k téme
I. PÔSOBENIE VODY

ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
I1. Where Do Rivers Begin? / Formation of Rivers
Europa is Major Like a Sponge / Rivers of Europa
Europa is Like a Great Sponge / The European Part of the Hydrosphere
The Earth is Like a Sponge / Major Rivers of the World
Let’s Carry Away the Rock and Soil / The Erosive Work of Water
A Valley Dug by a River / The Alluvial Valley
A Valley Dug by a River / The Alluvial Valley
A Canyon
I8. Skalné hríby / Zvláštny prípad erózie
Použitie tabule: Prezentácia I.12 PEVNÉ A MÄKKÉ HORNINY, JASKYNE, SKALNÉ STĹPY

Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materials


Pillars of the Earth / Erosion: a Special Case
Frost – Like a Young Boy / The Winter Freeze
Thaw the Young Boy Awakens / The Spring Thaw
Glaciers and the Moraines Environment
When Glaciers Disappear / The Hanging Valley
A Glacial Valley / A Valley Excavated by a Glacier
A Glacial Valley / A Valley Excavated by a Glacier
Cycles of Water / The Water Cycle 1
Games of Water / The Water Cycle 2
O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.