E.2 VRSTVY VO VNÚTRI ZEME

E. STAVBA ZEME
Oboznámenie sa so základnými vrstvami Zeme, získavanie slovnej zásoby: jadro, plášť, kôra.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa E2;
doska na krájanie;
nôž; jablko
KROK 1
Pripomenieme deťom stavbu Zeme a jej jednotlivé vrstvy – atmosféra, hydrosféra, litosféra, barysféra.
Následne rozrežeme jablko, ktoré prirovnáme k Zemi a k jej vrstvám.
„Keby sme Zem rozrezali ako jablko, videli by sme vrstvy v jej vnútri.“
KROK 2
Ukážem na jadrovník a prirovnám ho k zemskému jadru.
„Vo vnútri sa nachádza kvapalné jadro. Je tam veľmi vysoký tlak a veľmi veľká horúčava.“
Môžeme sa rozprávať o tom, že aj v Zemi prebiehajú procesy jadrového štiepenia ako na Slnku. A pri tom sa uvoľňuje tepelná energia.

KROK 3
Ukážem na dužinu jablka a prirovnám ju k zemskému plášťu.
„Nad zemským jadrom je tvárna vrstva, ktorú nazývame zemský plášť.“

KROK 4
KROK 5
TIPY NA PRÁCU DETÍ
Zapísať / nakresliť si prezentáciu.
Samostatné prevedenie prezentácie.
Vytvoriť model vnútornej stavby Zeme.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.