J.1 ROZŠÍRENIE VEGETÁCIE

J. ŽIVOT NA ZEMI A PODNEBIE
Spoznávanie vegetačných zón / suchozemských biómov Zeme.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa J1;
obrázky / prezentácia jednotlivých biómov Zeme
KROK 1
KROK 2
KROK 3
KROK 4
KROK 5
Ukážem na nákrese J1 oblasť listnatých a zmiešaných lesov mierneho pásma.
„V oblasti mierneho pásma sa tiež nachádza vegetačná zóna, ktorá je charakteristická porastom prevažne listnatých opadavých stromov. Nazývame ju listnaté a zmiešané lesy mierneho pásma.“
Ukážem obrázok listnatých a zmiešaných lesov mierneho pásma.

KROK 6
KROK 7
KROK 8
KROK 9
TIPY NA PRÁCU DETÍ
Práca s definičným materiálom.
Samostatné skúmanie jednotlivých vegetačných zón.
Vytvoriť 3D zobrazenia jednotlivých vegetačných zón.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.