SLOVNÍK POJMOV

Pozývame vás do vytvárania slovníka pojmov používaných v Montessori pedagogike. Pri každom pojme sa po kliknutí na daný pojem zobrazí jeho stručné vysvetlenie. Slovník postupne dopĺňame a radi uvítame vašu pomoc. Preto ak vám v slovníku nejaký pojem chýba, dajte nám vedieť, prípadne nám daný pojem aj so stručným vysvetlením pošlite. Spolu dokážeme viac :).

Kozmická výchova
Kým boli Maria a Mario Montessori v Indii (1939 – 1946), vytvorili učebné osnovy pre staršie deti vo veku od 6 do 12 rokov. Mario Montessori nazval tento učebný plán Kozmická výchova. Medzi predmety zahrnuté pod kozmickú výchovu patrí napríklad zemepis, astronómia, geológia, fyzika, chémia, biológia, dejepis či sociológia. Integrácia týchto oblastí v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta. Dieťa postupne prichádza k poznaniu, že všetko vo svete, či už ide o najmenšiu molekulu, či o najväčší organizmus, existuje vo vzájomnom vzťahu. Ak dieťa správne porozumie tejto sieti vzťahov, môže jednoducho prísť na to, že aj ono samotné je súčasťou kompaktného celku sveta.
Uvedomením si vzájomnej závislosti všetkých vecí sa vyvinie u detí pocit vďaky. Kozmická výchova poskytuje tiež deťom hlboké pochopenie ich morálnej zodpovednosti za riešenie globálnych problémov, ktoré postihujú ľudstvo a životné prostredie. Kozmická výchova je cestou, ako obnoviť harmóniu a poriadok, a tým umožniť ľudstvu realizovať svoj skutočný potenciál, svoju kozmickú úlohu.
„Každá práca je ušľachtilá, neušľachtilé je len žiť bez práce. Je potrebné si uvedomiť hodnotu práce vo všetkých jej formách, či je manuálna alebo intelektuálna a mať pochopenie pre všetky druhy činnosti. Preto by malo vzdelávanie každého študenta zahŕňať obidva typy práce, manuálnu aj intelektuálnu, a tak by bolo na základe praktických skúseností všetkým jasné, že sa obidva typy dopĺňajú a pre existenciu civilizácie sú rovnako dôležité.“.

MARIA MONTESSORI