Občianske združenie PERSONA

Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006 pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-29094.

Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Medzi hlavné ciele a činnosti združenia patria:

"Byť samými sebou vo svete, ktorý sa neustále snaží urobiť z nás niečo, čím nie sme, je obrovský úspech.“
Ralph Waldo Emerson