BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul VII. Partnerské vzťahy


Školiace a metodické materiály

Siedmy modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí učí mladých ľudí prebrať zodpovednosť za svoje správanie v oblasti partnerských vzťahov. Budovanie láskyplného partnerského vzťahu nie je jednoduché, vyžaduje si to náš čas a ochotu pracovať na sebe a na vzájomnom vzťahu. Mladí ľudia sa zameriavajú na nachádzanie odpovedí na otázky: Čo znamená milovať? Aké sú moje emocionálne potreby? Ako spoznám, kto je ten „pravý“ partner? Čo robiť, aby bol pre nás partnerský život vzájomným obohatením? Ako sa z dvoch „ja“ stane spoločný tím „my“? Sú vedení k pochopeniu princípov spoznávania a napĺňania dôležitých emocionálnych potrieb. Zároveň si nacvičujú adekvátne partnerské zručnosti, ktoré im pomôžu konštruktívne reagovať na problémy partnerského života.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.