KONFERENCIA „Učenie pre život“

Čo znamená „školská úspešnosť detí“?
Aké je poslanie školy v 21. storočí?
Ako vybudovať školu, do ktorej budú deti chodiť každé ráno s radosťou?
Kto môže pomôcť pri budovaní inkluzívneho prostredia škôl, aby školy mohli začleniť do vzdelávacieho procesu všetky deti bez ohľadu na to, akým výzvam musia čeliť vzhľadom na svoje rozdielne schopnosti, rôznorodé zázemie a širokú škálu problémov?
Má byť škola miestom, kde sa „učenie” deje cestou objavovania a experimentovania, kladenia si vlastných otázok a diskutovania o nich?
Ako urobiť zo školy miesto, kde máme priateľov, kde hľadáme a nachádzame inšpiráciu a pracujeme na veciach, ktoré pre nás majú zmysel?

Aj na tieto otázky sa budeme pýtať a hľadať odpovede na pripravovanej konferencii Učenie pre život, ktorej realizáciu plánujeme začiatkom roku 2020.

Príďte sa aj vy inšpirovať

  • ako pomáhať deťom a ich rodinám prekonávať sociálne problémy, ktoré ovplyvňujú školskú úspešnosť detí;
  • ako cesta poznania a porozumenia môže viesť k rešpektu k sebe navzájom, k našej planéte a ochrane všetkého živého;
  • ako môže byť škola priestorom na rozvoj silných stránok dieťaťa a objavovania krásy aj v oblastiach, ktoré ho zatiaľ nezaujali;
  • ako pomôcť deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré v 21. storočí potrebujú.

Presný termín a miesto konania konferencie upresníme.

Realizácia konferencie je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
KONFERENCIA „Učenie pre život“

Presný termín a miesto konania konferencie čoskoro upresníme.