Sociálna práca v školstve
Poskytovanie podpory žiakom, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.
Osobnostno-sociálny rozvoj
Nadobúdanie praktických životných kompetencií pre spokojný život a kvalitné medziľudské vzťahy.
Občianske združenie PERSONA
Základné informácie o občianskom združení a o aktuálnom dianí v organizácii.

Novinky

  • Predstavte si, že by povinná školská dochádzka nebola povinná…
    Predstavte si, že by povinná školská dochádzka nebola povinná. Čo si myslíte, koľko detí by doma prosilo svojich rodičov, aby im zaplatilo školné, lebo im je v škole dobre a chcú tam chodiť. Zmenili by sa podľa Vás požiadavky rodičov na školy, keby vzdelávacie služby škôl boli dobrovoľné a rodičia by ich museli platiť priamo a nie prostredníctvom odvedených daní ako je to dnes?
  • Konferencia VZDELÁVANIE a INKLÚZIA
    Vo štvrtok, 24. novembra, sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne – Medvedzí, konala konferencia na tému Vzdelávanie a inklúzia.