Sociálna práca v školstve
Poskytovanie podpory žiakom, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.
Osobnostno-sociálny rozvoj
Nadobúdanie praktických životných kompetencií pre spokojný život a kvalitné medziľudské vzťahy.
Občianske združenie PERSONA
Základné informácie o občianskom združení a o aktuálnom dianí v organizácii.

Novinky

  • ABECEDA HMOTY
    Všetko, čo vo svete poznáme, pozostáva z niečoho, čo nazývame hmota. Hmota je všetko, čo vidíme okolo nás, dokonca aj to, čo nevidíme. Vzduch okolo nás, voda, ktorú pijeme, naše vlastné telo, hviezdy a planéty – to všetko pozostáva z hmoty.
  • POZNANIE AKO DAR
    Je našou spoločnou úlohou sprostredkovať vedomosti deťom a tak odovzdávať dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia.