november 27, 2022

Konferencia VZDELÁVANIE a INKLÚZIA

Vo štvrtok, 24. novembra, sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne – Medvedzí, konala konferencia na tému Vzdelávanie a inklúzia.
október 30, 2022

Vzdelávanie je nepretržitý proces

Október sa v rámci nášho projektu niesol v duchu vzdelávania. Po dvojročnom období tvorivej práce sme výsledky nášho snaženia prezentovali v rámci informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnili učitelia základných škôl z regiónu Horná Orava.
december 31, 2021

ABECEDA HMOTY

Všetko, čo vo svete poznáme, pozostáva z niečoho, čo nazývame hmota. Hmota je všetko, čo vidíme okolo nás, dokonca aj to, čo nevidíme. Vzduch okolo nás, voda, ktorú pijeme, naše vlastné telo, hviezdy a planéty – to všetko pozostáva z hmoty.
jún 1, 2021

POZNANIE AKO DAR

Je našou spoločnou úlohou sprostredkovať vedomosti deťom a tak odovzdávať dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia.
august 31, 2020

MARIA, ĎAKUJEME!

Dnes, 31.8.2020, je špeciálny deň. V tento deň oslavujeme 150. výročie narodenia krásneho človeka, ktorým je Mária Montessori. Viete, kto bola táto vzácna žena?
Mária Montessori bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá na začiatku 20. storočia vyvinula alternatívny pedagogický smer, ktorý dnes nesie jej meno: Montessori pedagogika.
jún 30, 2020

Online konferencia UČENIE PRE ŽIVOT

V pondelok, 29.6.2020 sa v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl uskutočnila online konferencia „Učenie pre život“.
jún 24, 2020

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby navrhuje klásť dôraz na prevenciu a zaradiť sociálneho pracovníka do kategórie odborný zamestnanec v školách a školských zariadeniach

S narastajúcou potrebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií v rôznych oblastiach jeho života, vzniká potreba rozvoja sociálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie škôl a školských zariadení.
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov kladie v oblasti sociálneho fungovania človeka dôraz na prevenciu.

jún 3, 2020

Medziľudské vzťahy

Budovanie harmonických medziľudských vzťahov, v ktorých vládne láska a rešpekt, je dlhodobým, sústavným procesom.
Spolu tvoríme jednu spoločnú ľudskú rodinu. Sme bratia a sestry, deti našej matky Zeme.
Našou úlohou je prispievať k spoločnému dobru, poznávať a chrániť spoločné hodnoty a predovšetkým konať podľa nich.
apríl 11, 2020

Veľkonočné prianie

PRAJEME, aby
POKORA Zeleného štvrtku,
bezpodmienečná LÁSKA Veľkého piatku,
NÁDEJ Bielej soboty
a
RADOSŤ Veľkonočnej nedele, ...