apríl 9, 2023

Predstavte si, že by povinná školská dochádzka nebola povinná…

Predstavte si, že by povinná školská dochádzka nebola povinná. Čo si myslíte, koľko detí by doma prosilo svojich rodičov, aby im zaplatilo školné, lebo im je v škole dobre a chcú tam chodiť. Zmenili by sa podľa Vás požiadavky rodičov na školy, keby vzdelávacie služby škôl boli dobrovoľné a rodičia by ich museli platiť priamo a nie prostredníctvom odvedených daní ako je to dnes?
november 27, 2022

Konferencia VZDELÁVANIE a INKLÚZIA

Vo štvrtok, 24. novembra, sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne – Medvedzí, konala konferencia na tému Vzdelávanie a inklúzia.
október 30, 2022

Vzdelávanie je nepretržitý proces

Október sa v rámci nášho projektu niesol v duchu vzdelávania. Po dvojročnom období tvorivej práce sme výsledky nášho snaženia prezentovali v rámci informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnili učitelia základných škôl z regiónu Horná Orava.
december 31, 2021

ABECEDA HMOTY

Všetko, čo vo svete poznáme, pozostáva z niečoho, čo nazývame hmota. Hmota je všetko, čo vidíme okolo nás, dokonca aj to, čo nevidíme. Vzduch okolo nás, voda, ktorú pijeme, naše vlastné telo, hviezdy a planéty – to všetko pozostáva z hmoty.
jún 1, 2021

POZNANIE AKO DAR

Je našou spoločnou úlohou sprostredkovať vedomosti deťom a tak odovzdávať dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia.
august 31, 2020

MARIA, ĎAKUJEME!

Dnes, 31.8.2020, je špeciálny deň. V tento deň oslavujeme 150. výročie narodenia krásneho človeka, ktorým je Mária Montessori. Viete, kto bola táto vzácna žena?
Mária Montessori bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá na začiatku 20. storočia vyvinula alternatívny pedagogický smer, ktorý dnes nesie jej meno: Montessori pedagogika.
jún 30, 2020

Online konferencia UČENIE PRE ŽIVOT

V pondelok, 29.6.2020 sa v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl uskutočnila online konferencia „Učenie pre život“.
jún 24, 2020

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby navrhuje klásť dôraz na prevenciu a zaradiť sociálneho pracovníka do kategórie odborný zamestnanec v školách a školských zariadeniach

S narastajúcou potrebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií v rôznych oblastiach jeho života, vzniká potreba rozvoja sociálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie škôl a školských zariadení.
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov kladie v oblasti sociálneho fungovania človeka dôraz na prevenciu.

jún 3, 2020

Medziľudské vzťahy

Budovanie harmonických medziľudských vzťahov, v ktorých vládne láska a rešpekt, je dlhodobým, sústavným procesom.
Spolu tvoríme jednu spoločnú ľudskú rodinu. Sme bratia a sestry, deti našej matky Zeme.
Našou úlohou je prispievať k spoločnému dobru, poznávať a chrániť spoločné hodnoty a predovšetkým konať podľa nich.