Sociálna práca v školstve
Poskytovanie podpory žiakom, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.
Osobnostno-sociálny rozvoj
Nadobúdanie praktických životných kompetencií pre spokojný život a kvalitné medziľudské vzťahy.
Občianske združenie PERSONA
Základné informácie o občianskom združení a o aktuálnom dianí v organizácii.

Novinky

  • POZNANIE AKO DAR
    Je našou spoločnou úlohou sprostredkovať vedomosti deťom a tak odovzdávať dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia.
  • MARIA, ĎAKUJEME!
    Dnes, 31.8.2020, je špeciálny deň. V tento deň oslavujeme 150. výročie narodenia krásneho človeka, ktorým je Mária Montessori. Viete, kto bola táto vzácna žena?
    Mária Montessori bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá na začiatku 20. storočia vyvinula alternatívny pedagogický smer, ktorý dnes nesie jej meno: Montessori pedagogika.