Sociálna práca v školstve
Poskytovanie podpory žiakom, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.
Osobnostno-sociálny rozvoj
Nadobúdanie praktických životných kompetencií pre spokojný život a kvalitné medziľudské vzťahy.
Občianske združenie PERSONA
Základné informácie o občianskom združení a o aktuálnom dianí v organizácii.

Novinky

  • Konferencia VZDELÁVANIE a INKLÚZIA
    Vo štvrtok, 24. novembra, sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne – Medvedzí, konala konferencia na tému Vzdelávanie a inklúzia.
  • Vzdelávanie je nepretržitý proces
    Október sa v rámci nášho projektu niesol v duchu vzdelávania. Po dvojročnom období tvorivej práce sme výsledky nášho snaženia prezentovali v rámci informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnili učitelia základných škôl z regiónu Horná Orava.