OBDOBIE 6 - 12 ROKOV

Oblasti Montessori konceptu vzdelávania:
Geografia 6 – 12
Biológia 6 – 12
Dejiny 6 – 12
Geometria 6 – 12
Aritmetika 6 – 12
Jazyk 6 – 12
Umenie 6 – 12
„Pretože nedokážeme vyjadriť všetko, je na dieťati, aby zapojovalo predstavivosť. Vyučovanie detí vo veku od siedmych do dvanástich rokov sa o ňu musí opierať.“.

MARIA MONTESSORI