Predaj materiálov

Milí priatelia, rodičia, učitelia, sprievodcovia.

Život je nádherný... vo svojej rozmanitosti, pôvabe a pravidlách, v súlade s ktorými sa prejavuje. Pochopiť život je často zábava na celý život. Kráčame po stanovištiach, kde objavujeme vždy nové a nové poznanie, ktoré nás obohacuje. Týmito stanovišťami môžu byť ľudia, ktorých na svojej ceste stretávame a ktorých dielo nám objasňuje jednotlivé časti zjaveného sveta, či vzájomných súvislostí a prepojení.

Pre mňa osobne bolo a stále je veľmi obohacujúce to, akým spôsobom vedela Mária Montessori sprostredkovať vedomosti deťom o svete, v ktorom sme sa ocitli a ktorý je naším dočasným domovom.

Preto sa už niekoľko rokov venujeme vytváraniu metodických a didaktických materiálov podľa princípov Marie Montessori. Na tejto stránke si ich môžete zadovážiť.

TABULE
DEFINIČNÝ MATERIÁL
ČASOVÉ OSI
DIDAKTICKÝ MATERIÁL K PREZENTÁCIÁM

Mnoho didaktických materiálov je na našej stránke k dispozícii na voľné stiahnutie. Radi by sme ich rozšírili o ďalšie. Preto ak máte možnosť a ste spokojní s našimi výstupmi, podporte našu činnosť zaslaním finančného daru na náš účet: Vaša odmena za našu prácu súvisí s Vašou spokojnosťou a možnosťami a dodáva nám energiu pre ďalšiu tvorbu.
Majiteľ účtu: PERSONA
IBAN: SK8965000000000020296099
Poznámka: prispevok na cinnost


V prípade otázok sa nám ozvite prostredníctvom mailu obchod@ozpersona.sk alebo telefonicky na čísle +421 (0)948 046 102.

S úctou a vďakou
Martina Gymerská
Samostatný špecialista :)
„„Každý človek na svete by mal robiť to, na čo je špeciálne uspôsobený. Je úlohou múdrosti rozpoznať, na čo je každý z nás najlepšie uspôsobený, a úlohou výchovy je zdokonaľovať a využívať tieto predispozície. Pretože výchova môže usmerňovať a pomáhať povahe, ale nikdy ju nemôže premeniť.“.

MARIA MONTESSORI