Medziľudské vzťahy

              

Budovanie harmonických medziľudských vzťahov, v ktorých vládne láska a rešpekt, je dlhodobým, sústavným procesom. Spolu tvoríme jednu spoločnú ľudskú rodinu. Sme bratia a sestry, deti našej matky Zeme.

Našou úlohou je prispievať k spoločnému dobru, poznávať a chrániť spoločné hodnoty a predovšetkým konať podľa nich. Medzi tieto spoločné hodnoty patria základné ľudské práva, práca pre dobro svoje aj druhých, sloboda spojená so zodpovednosťou za svoje činy, vzdelávanie, ktoré nás posúva bližšie k pravde, dáva nám väčšiu slobodu a rozvíja našu osobnosť, ako aj naša planéta, ktorá je našim domovom a ďalšie.

Rešpektovanie spoločných hodnôt prináša blaho celej spoločnosti a naopak konanie, životný štýl, ktorý je proti nim, ubližuje celej spoločnosti.

V rámci šiesteho modulu programu BYŤ ČLOVEKOM … to stačí sa venujeme téme medziľudských vzťahov. Mladí ľudia sú vedení k pochopeniu dôležitosti spoločných hodnôt, zamýšľaniu sa nad nimi a prijatím ich za „svoje“.

Celá naša ľudská spoločnosť je postavená na vzájomných vzťahoch a vzájomnej pomoci. Preto pozývame všetkých, ktorí majú záujem pracovať na svojich medziľudských vzťahoch, aby využili tento čas. Pomocou pri tomto úsilí môžu byť aj vytvorené materiály, ktoré je možné stiahnuť na tejto stránke.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.