Veľkonočné prianie

PRAJEME, aby
POKORA Zeleného štvrtku,
bezpodmienečná LÁSKA  Veľkého piatku,
NÁDEJ Bielej soboty
a
RADOSŤ Veľkonočnej nedele,
vám priniesli do náročných dní, ktoré žijeme:
SVETLO vo chvíľach smutných a ťažkých,
POKOJ vo chvíľach neistoty a úzkosti,
SÚCIT s inými, i so sebou samým,
SILU spoznávať neznáme,
MÚDROSŤ rozpoznať čo je dôležité,
a
najmä zostaňme ZDRAVÍ…