Konferencia VZDELÁVANIE a INKLÚZIA

Milí riaditelia, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl!

Srdečne Vás pozývame na konferenciu pod názvom Vzdelávanie a inklúzia, ktorá sa uskutoční dňa 24.11. 2022 o 12:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí (Medvedzie 193, 027 44 Tvrdošín).

Konferencia sa venuje témam ako Montessori vzdelávací koncept versus individuálny prístup ku žiakovi, inklúzia a jej východiská, inklúzia žiakov so zdravotným znevýhodnením z pohľadu rodín, riaditeľov a učiteľov, možnosti podpory inkluzívneho prístupu škôl prostredníctvom spolupráce s Regionálnym centrom podpory učiteľov.

Realizácia konferencie je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Konferenciu organizuje občianske združenie PERSONA v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov pre región Orava a mestom Tvrdošín.

Budeme veľmi radi, keď naše pozvanie prijmete.

Pozvánku a program konferencie si môžete stiahnuť TU!

Záujemcov o účasť na konferencii prosíme o prihlásenie na https://forms.gle/cHMYrWyJ5rDydPTG7

Tešíme sa na Vás!
„„Každý človek na svete by mal robiť to, na čo je špeciálne uspôsobený. Je úlohou múdrosti rozpoznať, na čo je každý z nás najlepšie uspôsobený, a úlohou výchovy je zdokonaľovať a využívať tieto predispozície. Pretože výchova môže usmerňovať a pomáhať povahe, ale nikdy ju nemôže premeniť.“.

MARIA MONTESSORI