E.3 KONTINENTY A ICH PODLOŽIE

E. STAVBA ZEME
Získavanie poznatkov o zemskej kôre, kontinentoch a ich podloží – granit posadený na bazalte pláva na plastickom plášti.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa E3;
doska; misa s vodou; utierka;
prípadne červené jedlé farbivo
KROK 1
KROK 2
Pozorujeme, ako drevo pláva vo vode, čiastočne ponorené pod hladinu.
„Môžeme si predstaviť, že takto podobne plávajú kontinenty na zemskom plášti.“

KROK 3
Vezmeme obrazovú tabuľu E3 a ukážeme zemský plášť.
„Tento obrázok znázorňuje rozrezanú Zem. Tu vo vnútri je zemský plášť. Zemský plášť je tvárny.“
Následne ukážeme zobrazenie zloženia zemskej kôry – z čadiču a granitu, ktorá pláva na zemskom plášti.

KROK 4
KROK 5
KROK 6
KROK 7
TIPY NA PRÁCU DETÍ
Zapísať / nakresliť si prezentáciu.
Samostatné prevedenie prezentácie.
Vytvoriť model vnútornej stavby Zeme.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.