F.16 KOLMÉ A ŠIKMÉ SLNEČNÉ LÚČE – TEPELNÁ VODIVOSŤ ATMOSFÉRY

SLNKO A ZEM I – ROTÁCIA
Získanie poznatku, že šikmý lúč prekonáva dlhšiu vzdialenosť v atmosfére, v dôsledku čoho stráca viac energie ako kolmý lúč.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa F8;
papier A4
KROK 1
Vezmeme obrazovú tabuľu F8, zakryjeme nákres so šikmým lúčom. Predstavíme kolmý slnečný lúč a atmosféru, ktorú na nákrese predstavujú malé bodky.
Ukážeme, akú vzdialenosť musia prekonať cez atmosféru kolmé lúče.

KROK 2
TIPY NA PRÁCU DETÍ
Zapísať / nakresliť si prezentáciu.
Samostatné prevedenie prezentácie.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.