G.10 ROČNÉ OBDOBIA V PODNEBNÝCH OBLASTIACH

G. SLNKO A ZEM II – OBIEHANIE
Sledovanie meniacej sa teploty počas roka v jednotlivých podnebných pásmach.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa G5;
7 šípok-kartičiek: rovník, obratníky, polárne kružnice, póly; 1x pásik: ružový, modrý, zelený, hnedý; 2x pásiky: tmavočervený, svetločervený, biely; slnko z papiera / filcu; kartičky s dátumami 20. marec, 21. jún, 23. september, 21. december
KROK 1
Priložíme názvy rovnobežiek k čiaram na nákrese G5.
Ukážem putovanie Slnka medzi obradníkmi.

KROK 2
„Predstavte si, že je u nás jar, 20. marec.“
Kartičku s dátumom 20. marec položím nad obrazovú tabuľu.
„Kolmý poludňajší slnečný lúč dopadá na rovník.“
Položím tmavočervené pásiky na tropické pásmo. „Tu je veľmi horúco.“

KROK 3
„V severnom miernom pásme je jar, listy pučia.“ Položím zelený pásik na severné mierne pásmo.
„V južnom miernom pásme je jeseň, listy opadávajú.“ Položím hnedý pásik na južné mierne pásmo.
„V oboch polárnych pásmach je zima.“
Položím biele pásiky na polárne pásma.
Po dokončení odložím farebné pásiky.

KROK 4
„Predstavme si, že je teraz u nás leto, 21. jún. Slnko doputovalo z rovníka na severný obratník. Toto je najhorúcejšia oblasť.“
Položím tmavočervenú na severnú časť tropického podnebia. „Oblasti severne a južne odtiaľ sú tiež horúce. V severnom miernom pásme je leto.“
Položím svetločervenú na severné mierne pásmo a na južné tropické pásmo. „Severne od nás majú tiež najteplejšie obdobie počas roka.“ Položím ružovú na severné polárne pásmo.
„Tu je zima.“ Položím bielu na južné mierne pásmo a modrú na južné polárne pásmo.

KROK 5
„Predstavme si, že je teraz u nás jeseň, 23. september. Kolmé slnečné lúče sa vrátili k rovníku. Je tu veľmi horúco.“
Posuniem Slnko zo severného obratníka na rovník. Položím tmavočervenú na tropické pásmo.
„U nás opadávajú listy zo stromov, je jeseň. A južná pologuľa má jar a listy pučia.“
Položím hnedú na severné mierne pásmo a zelenú na južné mierne pásmo.
„V oboch polárnych pásmach je zima.“ Položím biele pásiky na polárne pásma.

KROK 6
„Predstavme si, že je teraz u nás zima, 21. december. Slnko doputovalo z rovníka na južný obratník. Toto je najhorúcejšia oblasť.“
Položím tmavočervenú na južnú časť tropického podnebia.
„Oblasti severne a južne odtiaľ sú tiež horúce. V južnom miernom pásme je leto.“
Položím svetločervenú na južné mierne a severné tropické pásmo.
„Na juhu majú tiež najteplejšie obdobie počas roka, zima je tam miernejšia.“ Položím ružovú na južné polárne pásmo. „U nás je zima a na severe je ešte chladnejšie.“ Položím bielu na severné mierne pásmo a modrú na severné polárne pásmo.

TIPY NA PRÁCU DETÍ
Zapísať / nakresliť si prezentáciu.
Samostatné prevedenie prezentácie.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.