G.2 VZNIK ROČNÝCH OBDOBÍ

G. SLNKO A ZEM II – OBIEHANIE
Pozorovanie obežnej dráhy Zeme okolo Slnka (zmena plochy osvetlenej časti), popísanie kľúčových termínov.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa G1;
lampa; polystyrénová guľa na ihlici; špeciálny uhlomer z papiera; Polárka; polkruhové šípky; kartičky s ročnými obdobiami; 4 šípky: jarná a jesenná rovnodennosť, letný a zimný slnovrat; elipsa z kartónu / flísu
KROK 1
Položím elipsu tak, aby dlhšia os smerovala k Polárke a postavím na ňu slnečné svetlo (lampu). Držím guľu tak, že rovník je presne vo výške Slnka (lampy).
Položím šípky v protismere hodinových ručičiek. Ukazujú smer, v ktorom Zem putuje, z pohľadu severného pólu.
Otáčam Zem okolo vlastnej osi.
„Vieme, že Zem sa otáča okolo vlastnej osi. Toto otáčanie je zodpovedné za striedanie dňa a noci.“
KROK 2
KROK 3
KROK 4
KROK 5
KROK 6
KROK 7
KROK 8
„Môžeme teraz označiť ročné obdobia. Pri zimnom slnovrate začína zima.“
Otočím šípku so zimným slnovratom. Na druhej strane šípky je napísaný dátum 23. december. Položím kartičku zima medzi šípky.
„Zem putuje ďalej ...“
„Zima trvá do jarnej rovnodennosti.“

Otočím šípku jarná rovnodennosť. Na druhej strane šípky je napísaný dátum 20. marec. „Začína jar.“ Položím kartičku jar. „Zem putuje ďalej ...“

KROK 9
„Od letného slnovratu máme leto“
Otočím šípku letný slnovrat. Na druhej strane šípky je napísaný dátum 21. jún. „Začína leto.“ Položím kartičku leto. „Zem putuje ďalej ...“
„Od jesenného slnovratu máme jeseň.“
Otočím šípku jesenná rovnodennosť. Na druhej strane šípky je napísaný dátum 23. september. Priložím kartičku jeseň. Nechám Zem putovať ďalej. „A tu začína opäť zima.“

KROK 10
Ukážem obrazovú tabuľu G1.
„To je to isté čo ste tu teraz videli.“
Postavím nákres za lampu a putujem so Zemou ešte raz okolo Slnka a ukazujem zároveň na obrázku.
„Tu vidíte neosvetlenú časť Zeme. Tu je jarná rovnodennosť ...“

TIPY NA PRÁCU DETÍ
Zapísať / nakresliť si prezentáciu.
Samostatné prevedenie prezentácie.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.