G.6 KOLMÉ POLUDŇAJŠIE LÚČE V RÔZNYCH ŠÍRKACH

G. SLNKO A ZEM II – OBIEHANIE
Skúmanie závislosti striedania ročných období od naklonenia zemskej osi.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa G2
KROK 1
KROK 2
TIPY NA PRÁCU DETÍ
Zapísať / nakresliť si prezentáciu.
Samostatné prevedenie prezentácie.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.