J.2 ĽUDIA V RÔZNYCH PODNEBNÝCH PÁSMACH

J. ŽIVOT NA ZEMI A PODNEBIE
Spoznávanie vegetačných zón / suchozemských biómov Zeme.
POSTUP
Potrebný materiál:
obrazová tabuľa J2; J3; J4

KROK 1
KROK 2
KROK 3
KROK 4
TIPY NA PRÁCU DETÍ
Práca s definičným materiálom.
Samostatné skúmanie jednotlivých ľudských spoločenstiev.


O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.