Podporte nás

Ako nám môžete pomôcť

Poslaním nášho občianskeho združenia je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a svoju pozornosť zameriavame predovšetkým na ľudí so zdravotným postihnutím a rodiny s členom so ZP a tiež na cieľovú skupinu mladých ľudí a elimináciu dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich mládež.

Patríme medzi neziskové organizácie, ktoré nezarábajú, ale pomáhajú. Naše projekty v prospech druhých financujeme výlučne zo sponzorských darov a z grantov.

Bez ľudí, firiem a nadácií, ktoré sú ochotné podporiť našu činnosť, by sme nemohli v tejto práci pokračovať a skvalitňovať ju. Radi preto prijmeme akúkoľvek formu pomoci.


1. Podporte našu organizáciu materiálne, alebo finančne.
Možno poznáte niekoho – seba, konkrétnu firmu – komu je vzdelávanie alebo systematická práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím a s mladými ľuďmi natoľko blízka, že by našu činnosť bol ochotný finančne podporiť. Dajte nám o ňom vedieť.
Vďačne od Vás prijmeme aj konkrétne dary, ktoré budeme môcť využívať pri našej práci. Ak nám chcete niečo také darovať, prosíme, kontaktujte nás a dohodneme podmienky odovzdania a prijatia daru. Sponzorov zverejníme (ak si to budú želať) v našom zozname darcov a v rámci našich PR aktivít.
Aj malý dar, či pravidelne darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, môže pomôcť významným spôsobom.

2. Oboznámte sa s našou prácou a šírte dobré meno našej organizácie, umiestnite na Vašej webovej stránke logá s odkazmi na stránky našich aktuálne prebiehajúcich projektov.
Uvítame, keď nám napíšete list alebo mail. Z kritiky si vezmeme poučenie a budeme sa snažiť zlepšiť. Pochvala nás povzbudí a motivuje pracovať naďalej v prospech druhých. Ďakujeme!
Ak sa Vám páčia naše projekty, môžete nás podporiť aj tým, že na Vašej webovej stránke umiestnite logá s odkazmi na stránky našich aktuálne prebiehajúcich projektov. Tým sa naša pomoc, naše služby a naše programy dostanú k ľuďom, pre ktorých sú určené.


3. Staňte sa dobrovoľníkmi nášho združenia a v rámci svojich možností sa zapojte do našich aktivít.
Privítame odborníkov aj laikov, ktorí by sa chceli stať dobrovoľníkmi nášho združenia. Privítame jednotlivcov aj firmy, ktoré budú poradcami a dobrovoľnými spolupracovníkmi pri zabezpečení prevádzkovej a organizačnej práce (jazykové preklady, právne poradenstvo, údržba technického zariadenia organizácie a pod.). Privítame všetkých, ktorí by mohli pomôcť pri realizácii aktuálnych projektov prostredníctvom dobrovoľníckej pomoci. Každého, kto chce priložiť ruku k dielu, radi uvítame.


Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity občianskeho združenia PERSONA dobrovoľnou prácou, dotáciami a nenávratnými finančnými príspevkami, sponzorskými finančnými a nefinančnými darmi. Ďakujeme!Ďakujeme...
... všetkým, ktorí podporujú našu činnosť.