Partnerské vzťahy

              

Keď sa zamyslíme, koľko času venujú partneri príprave na svoj spoločný život a koľko času napríklad príprave na svoju kariéru, nemožno sa čudovať, ak sa nám darí v oblasti kariéry oveľa viac ako v oblasti manželského života.

Partnerské vzťahy sú dôležitou súčasťou našich životov. Každý z nás má emocionálne potreby, ktorých naplnenie prispieva k pocitu životnej spokojnosti a šťastia. Partnerský vzťah je v tomto ohľade veľmi výnimočným vzťahom.

Partnerský vzťah prináša do našich životov podporu pri zdolávaní každodenných výziev, spoločnosť človeka, s ktorým môžeme zdieľať našu radosť, obavy, smútok. Vzájomná láska a pocit, že sme milovaní, nám dáva odvahu priviesť na tento svet ďalšiu ľudskú bytosť, s ktorou sa chceme podeliť o svoju lásku, poznanie.

Budovanie láskyplného partnerského vzťahu nie je jednoduché, vyžaduje si to náš čas a ochotu pracovať na sebe a na vzájomnom vzťahu.

V rámci programu BYŤ ČLOVEKOM … to stačí ponúkame mladým ľuďom priestor na nachádzanie odpovedí na otázky: Čo znamená milovať? Aké sú moje emocionálne potreby? Ako spoznám, kto je ten „pravý“ partner? Čo robiť, aby bol pre nás partnerský život vzájomným obohatením? Ako sa z dvoch „ja“ stane spoločný tím „my“?

Mladí ľudia sú vedení k pochopeniu princípov spoznávania a napĺňania dôležitých emocionálnych potrieb. Zároveň dostanú príležitosť nacvičiť si adekvátne partnerské zručnosti, ktoré im pomôžu konštruktívne reagovať na problémy partnerského života.

Vylepšovanie zručností potrebných pre partnerský život je dobrou investíciou energie a času partnerov do spoločného spolunažívania. Energia, ktorú venujeme svojmu rozvoju sa nám niekoľkonásobne vráti.

Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem pracovať na svojich vzťahoch, aby využili tento čas na rozvoj seba a svojich partnerských vzťahov. Pomocou pri tomto úsilí môžu byť aj vytvorené materiály, ktoré je možné stiahnuť na tejto stránke.

Láska hýbe svetom. Milujme svojich partnerov a svoje deti takou láskou, ktorá im pomôže rozvinúť ich potenciál pre dobro nášho sveta.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.