Online konferencia UČENIE PRE ŽIVOT

              

V pondelok, 29.6.2020 sa v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl uskutočnila online konferencia „Učenie pre život“.

Vo svojich príspevkoch hľadali prednášajúci odpovede na otázky týkajúce sa obsahu aj organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

  • Čo znamená „školská úspešnosť detí“?
  • Aké je poslanie školy v 21. storočí?
  • Ako vybudovať školu, do ktorej budú deti chodiť každé ráno s radosťou?
  • Kto môže pomôcť pri budovaní inkluzívneho prostredia škôl, aby školy mohli začleniť do vzdelávacieho procesu všetky deti bez ohľadu na to, akým výzvam musia čeliť vzhľadom na svoje rozdielne schopnosti, rôznorodé zázemie a širokú škálu problémov?
  • Má byť škola miestom, kde sa „učenie” deje cestou objavovania a experimentovania, kladenia si vlastných otázok a diskutovania o nich?
  • Ako urobiť zo školy miesto, kde máme priateľov, kde hľadáme a nachádzame inšpiráciu a pracujeme na veciach, ktoré pre nás majú zmysel?

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede tak v príspevkoch, ako aj v diskusnej časti konferencie.

Konferenciu slávnostne otvorila pani Mgr. Katarína Mažárová, predsedníčka profesijnej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Vo svojom príhovore poukázala na spoločné aspekty systému školstva a služieb sociálnej práce, ktoré spoločne vytvárajú podporu pre komplexný rozvoj osobnosti a sprevádzajú nás počas celého života. Od narodenia až po starobu.

Samotná konferencia bola organizovaná v dvoch blokoch.

Prvý blok otvorila pani Ing. Stanislava Dräxlerová s príspevkom o projekte Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, v rámci ktorého bola konferencia organizovaná.

Po nej nasledovala Mgr. Petra Dočkalová s príspevkom Metóda inštrumentálneho obohatenia prof. Rovena Feuersteina v praxi. Prvý blok uzatvorila pani Veronika Sčepánková s príspevkom na tému Potenciál Montessori pedagogiky pre školy 21. storočia.

Po prestávke v druhom bloku vystúpila pani Mgr. Eva Krššáková s témou Školská sociálna práca vo svete a u nás a Mgr. Martina Gymerská s príspevkom Osobnostno-sociálna výchova na školách.

Nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí účastníci konferencie.

Realizácia konferencie bola možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.