BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul VI. Medziľudské vzťahy


Školiace a metodické materiály

Šiesty modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí učí mladých ľudí vytvárať harmonické medziľudské vzťahy, v ktorých vládne láska a rešpekt. Mladí ľudia sa zameriavajú na svoju úlohu prispievať k spoločnému dobru celej ľudskej rodiny. Spoznávajú a učia sa chrániť spoločné hodnoty a konať podľa nich. Medzi tieto spoločné hodnoty patria základné ľudské práva, práca pre dobro svoje aj druhých, sloboda spojená so zodpovednosťou za svoje činy, vzdelávanie, ktoré nás posúva bližšie k pravde, dáva nám väčšiu slobodu a rozvíja našu osobnosť, ako aj naša planéta, ktorá je našim domovom a ďalšie. Rešpektovanie spoločných hodnôt prináša blaho celej spoločnosti a naopak konanie, životný štýl, ktorý je proti nim, ubližuje celej spoločnosti.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.