BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul IV. Psychohygiena v našom živote


Školiace a metodické materiály

Štvrtý modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí pomáha mladým ľuďom identifikovať začínajúce príznaky duševnej choroby u seba alebo svojich blízkych, učí ich ako vyhľadať pomoc, upozorňuje ich na dôležitosť budovania zdravých medziľudských vzťahov, pomáha rozlišovať aktivujúci stres –eustres a škodlivý, negatívny stres – distres, dáva priestor na zamýšľanie sa nad spôsobmi, pomocou ktorých dokážeme stres v našom živote zdravo ventilovať.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.