BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul III. Konflikty v našich životoch


Školiace a metodické materiály

Tretí modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí je zameraný na nácvik kladného postoja k riešeniu konfliktov a tiež nácvik efektívnych techník pre riešenie problémov a pre rozhodovanie. Nechýba ani nácvik komunikačných zručností potrebných pre riešenie konfliktov – asertívna komunikácia, vyjednávacie zručnosti, preformulovanie výrokov. Mladí ľudia sa tiež oboznámia s fázami neriešeného konfliktu a s možnosťami zvrátenia jeho priebehu v jednotlivých fázach.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.