DEFINIČNÝ MATERIÁL

Definičný materiál je určený na osvojovanie si základných pojmov a získavanie podrobnejších informácií o preberaných témach.
Definičný materiál sa skladá z knižiek a kariet na vykladanie.

Jednotlivé knižky sa venujú vždy iba jednej čiastkovej téme. Sú určené na čítanie alebo môžu byť použité aj ako kontrola ku kartám na vykladanie.

Karty na vykladanie obsahujú rovnaké informácie ako jednotlivé knižky, preto každá knižka má svoju vlastnú sadu vykladacích kariet. Táto sada obsahuje tieto typy kariet:

  • Karty s obrázkom
  • Karty s obrázkom a pojmom
  • Karty s definíciou a pojmom
  • Karty s definíciou bez pojmu
  • Kartičky s pojmom
Práca s definičným materiálom


DEFINIČNÝ MATERIÁL PRE MŠ

DEFINIČNÝ MATERIÁL KU KOZMICKEJ VÝCHOVE

DEFINIČNÝ MATERIÁL K MATEMATIKE

DEFINIČNÝ MATERIÁL K JAZYKU

DEFINIČNÝ MATERIÁL K UMENIU

„Neuhasím žiaden oheň, žiadnu veľkosť, žiadne nadšenie. Miesto toho chcem ožiariť každú výuku, aby každá časť poznania bola prijatá s porozumením a nadšením. Tak sa myseľ vyvíja a zdokonaľuje. Sila mysle musí rásť so štúdiom. Treba ju živiť, nie ju nudiť a unavovať..“.

MARIA MONTESSORI