OBDOBIE 6 - 12 ROKOV

Oblasti Montessori konceptu vzdelávania:

Kozmická výchova 6 – 12
Medzi predmety zahrnuté pod kozmickú výchovu patrí napríklad zemepis, astronómia, geológia, fyzika, chémia, biológia, dejepis či sociológia. Integrácia týchto oblastí v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta. Dieťa postupne prichádza k poznaniu, že všetko vo svete, či už ide o najmenšiu molekulu, či o najväčší organizmus, existuje vo vzájomnom vzťahu. Ak dieťa správne porozumie tejto sieti vzťahov, môže jednoducho prísť na to, že aj ono samotné je súčasťou kompaktného celku sveta.

Matematika 6 – 12
Geometria
Aritmetika

Jazyk 6 – 12

Umenie 6 – 12
„Pretože nedokážeme vyjadriť všetko, je na dieťati, aby zapojovalo predstavivosť. Vyučovanie detí vo veku od siedmych do dvanástich rokov sa o ňu musí opierať.“.

MARIA MONTESSORI