ČASOVÉ OSI

Časové osi sú PVC plachty zavinuté v rolkách, ktoré ponúkajú „panoramatický prehľad“ najdôležitejších udalostí v dejinách. V Montessori pedagogickom koncepte sú časové osi využívané pri rozprávaní veľkých príbehov, ako aj na samostatné skúmanie danej oblasti.

Počas rozprávania veľkých príbehov, časové osi slúžia ako obrazové znázornenie príbehov. Časová os je otočená smerom k deťom, aby na ňu dobre videli. Počas príbehu pomaly časovú os odvíjame a rozprávame práve tú časť príbehu, ktorá je čerstvo odvinutá. Počas rozprávania nevysvetľujeme podrobnosti časovej osi. Pri rozprávaní príbehu je najdôležitejší príbeh, úlohou časovej osi je predovšetkým zaujať deti a motivovať pre ďalšie skúmanie.

Pri samostatnej práci detí je priestor na skúmanie detailov časovej osi. Deti môžu objavovať rôzne podrobnosti a za pomoci vhodnej literatúry získavať ďalšie informácie z danej oblasti. Časové osi by mali byť pre deti stále dostupné, aby s nimi mohli kedykoľvek pracovať. Je možné ich aj zavesiť na stenu a ponechať rozložené. Je dobré opakovane prichádzať s rôznymi malými príbehmi, aby sme deti upozornili na ďalšie detaily časovej osi a podnietili ich k hlbšiemu samostatnému skúmaniu.

  • Časová os života na Zemi – plná
  • Časová os života na Zemi – prázdna + materiál na dopĺňanie časovej osi
  • Časová os ľudskej bytosti I.
  • Časová os ľudskej bytosti II.
  • Časová os pred naším letopočtom / nášho letopočtu„Reforma vzdelávania znamená vniesť do učenia život a odovzdávať vedomosti v tej podobe, ktorá je pre život nutná.“.

MARIA MONTESSORI