OBDOBIE 12 - 18 ROKOV

...
„Postupné úrovne vzdelania musia odpovedať postupnému vývoju osobnosti dieťaťa.“.

MARIA MONTESSORI