PREZENTÁCIE

Prezentácia v Montessori pedagogickom koncepte je cca 10 minútový výklad sprevádzajúceho pedagóga, ktorý je zameraný buď na predvedenie pokusu alebo spôsobu použitia vybraného didaktického materiálu, prípadne oboznámenie s nejakým poznatkom v danej oblasti rôznymi spôsobmi – príbehmi, názornou ukážkou, predstavením obrazovej tabule alebo konkrétneho definičného materiálu a podobne.

Prezentácie pre oblasť kozmickej výchovy 6 - 12
Jednotlivé prezentácie pre oblasť kozmickej výchovy sa často nazývajú aj „kľúčmi k poznávaniu sveta“, ktoré sprevádzajúci pedagóg odovzdáva dieťaťu. My ich spolu s Mariou Montessori zároveň považujeme za DAR (angl. present) poznania, ktorý odovzdávame deťom. Jednotlivé prezentácie, zoradené do didaktických radov, pomáhajú deťom systematicky budovať základnú vedomostnú štruktúru o svete, v ktorom žijú.


Sledovanie postupu detí:
GEOGRAFIA
BIOLÓGIA
DEJINY

Metodický materiál na stiahnutie:
Montessori prezentácie k téme A. PRÍBEH VESMÍRU
Montessori prezentácie k téme B. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ HMOTY
Montessori prezentácie k téme C. NAŠA SLNEČNÁ SÚSTAVA
Montessori prezentácie k téme D. GRAVITÁCIA A TIAŽ
Montessori prezentácie k téme E. STAVBA ZEME
Montessori prezentácie k téme F. SLNKO A ZEM I. – ROTÁCIA
Montessori prezentácie k téme G. SLNKO A ZEM II – OBIEHANIE
Montessori prezentácie k téme H. VPLYV VZDUCHU
Montessori prezentácie k téme I. PÔSOBENIE VODY
Montessori prezentácie k téme J. ŽIVOT NA ZEMI A PODNEBIE
Montessori prezentácie k téme K. POLITICKÁ GEOGRAFIA
Montessori prezentácie k téme L. BOTANIKA
Montessori prezentácie k téme M. ZOOLÓGIA
Montessori prezentácie k téme N. EKOLÓGIA A VZÁJOMNÉ ZÁVISLOSTI
Montessori prezentácie k téme O. DEJINY PRÍCHODU ŽIVOTA
Montessori prezentácie k téme P. KONCEPT LINEÁRNEHO MERANIA ČASU
Montessori prezentácie k téme Q. DEJINY ĽUDSTVA
Montessori prezentácie k téme R. KONCEPT MERANIA ČASU
Montessori prezentácie k téme S. SKÚMANIE KULTÚR„Budovanie mysle je aktívny proces. To je základná myšlienka.“

MARIA MONTESSORI