OBRAZOVÉ TABULE

Obrazové tabule sú dosky s prevažne impresionistickými nákresmi, ktoré premosťujú zmyslový vnem s abstrakciou. Svojim prevedením oslovujú predstavivosť detí, pričom prvotným zámerom jednotlivých obrázkov nemusí byť sprostredkovanie faktov. Ich veľkou úlohou je skôr rozprúdiť diskusiu detí na danú tému.

Obrazové tabule k jednotlivým témam kozmickej výchovy
A. PRÍBEH VESMÍRU
B. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ HMOTY
C. NAŠA SLNEČNÁ SÚSTAVA
D. GRAVITÁCIA A TIAŽ
E. STAVBA ZEME
F. SLNKO A ZEM I. – ROTÁCIA
G. SLNKO A ZEM II – OBIEHANIE
H. VPLYV VZDUCHU
I. PÔSOBENIE VODY
J. ŽIVOT NA ZEMI A PODNEBIE
K. POLITICKÁ GEOGRAFIA
L. BOTANIKA
M. ZOOLÓGIA
N. EKOLÓGIA A VZÁJOMNÉ ZÁVISLOSTI
O. DEJINY PRÍCHODU ŽIVOTA
P. KONCEPT LINEÁRNEHO MERANIA ČASU
Q. DEJINY ĽUDSTVA
R. KONCEPT MERANIA ČASU
S. SKÚMANIE KULTÚR
„Predstavivosť je skutočná podoba ľudskej inteligencie.“.

MARIA MONTESSORI