PODMIENKY SŤAHOVANIA A POUŽÍVANIA SPRACOVANÝCH MATERIÁLOV

Stiahnutím spracovaných materiálov zo stránky http://coolschool.sk/ sa zaväzujete dodržiavať

Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov

Spracované materiály sú určené len na osobné použitie, prípadne použitie v triede. Môžete si ich vytlačiť aj viackrát – pre seba, svoje deti, svojich žiakov. Prosíme vás však, nezdieľajte tieto materiály /súbory/ (napr. online, e-mailom a pod.) so svojimi priateľmi, známymi a neznámymi. Namiesto toho ich požiadajte, aby navštívili stránku http://coolschool.sk/ a tieto súbory si stiahli osobne.
Spracované materiály sú dielom chráneným podľa autorského zákona. Jednotlivé materiály ako celok ani žiadna ich časť nesmú byť voľne šírené na internete, ani využívané na komerčné účely.

Porušenie vyhlásenia o autorských právach

V prvom rade je našim zámerom, aby didaktické materiály na tomto webovom portáli boli voľne prístupné školám, pedagógom a rodinám na podporu vzdelávania detí a záujemcov všetkých vekových skupín.
Je zakázané predávať tieto materiály pre svoj vlastný zisk bez udelenia licencie. Ak sa dozvieme, že niekto takto koná, použijeme vhodný právny prostriedok nápravy. Takéto nezákonné konanie predstavuje porušenie autorských práv občianskeho združenia PERSONA a autorských práv iných strán, ktoré občianskemu združeniu PERSONA udelili licenciu na použitie obrázkov alebo iných častí materiálov. Tieto tretie strany môžu tiež samostatne podniknúť právne kroky.
Ak viete o takejto nezákonnej aktivite, alebo máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom použitia spracovaných materiálov, neváhajte nás prosím kontaktovať na adrese montessori@ozpersona.sk

Ďakujeme !