Definičný materiál ku kozmickej výchove
k tematickej oblasti
ZOBRAZOVANIE ZEME

OZNAČENIE, NÁZOV A KĽÚČOVÉ POJMY
DEFINIČNÉHO MATERIÁLU
DEFINIČNÝ MATERIÁL NA ČÍTANIE
ZZ01_Svetové strany
Kľúčové pojmy: zobrazenia Zeme, svetové strany, sever, juh, východ, západ, smerová ružica
ZZ01_kniha.pdf
ZZ01_karty.pdf

ZZ02_Významné rovnobežky a poludníky
Kľúčové pojmy: zobrazenia Zeme, rovnobežky, rovník, obratník Raka, obratník Kozorožca, severná polárna kružnica, južná polárna kružnica, poludníky, greenwichský (nultý) poludník, 180. poludník
ZZ02_kniha.pdf
ZZ02_karty.pdf

ZZ03_Hemisféry Zeme
Kľúčové pojmy: zobrazenia Zeme, pologule, severná pologuľa, južná pologuľa, východná pologuľa, západná pologuľa
ZZ03_kniha.pdf
ZZ03_karty.pdf

ZZ04_...
Kľúčové pojmy: ...
ZZ04_kniha.pdf
ZZ04_karty.pdf

ZZ05_...
Kľúčové pojmy: ...
ZZ05_kniha.pdf
ZZ05_karty.pdf

ZZ06_...
Kľúčové pojmy: ...
ZZ06_kniha.pdf
ZZ06_karty.pdf

ZZ07_...
Kľúčové pojmy: ...
ZZ07_kniha.pdf
ZZ07_karty.pdf

ZZ08_...
Kľúčové pojmy: ...
ZZ08_kniha.pdf
ZZ08_karty.pdf

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.