PRÁCA S DEFINIČNÝM MATERIÁLOM4

Definičný materiál je určený na osvojovanie si základných pojmov a získavanie podrobnejších informácií o preberaných témach.
Definičný materiál sa skladá z knižiek a kariet na vykladanie.

Jednotlivé knižky sa venujú vždy iba jednej čiastkovej téme. Sú určené na čítanie alebo môžu byť použité aj ako kontrola ku kartám na vykladanie.

Karty na vykladanie obsahujú rovnaké informácie ako jednotlivé knižky, preto každá knižka má svoju vlastnú sadu vykladacích kariet. Táto sada obsahuje tieto typy kariet:

  • Karty s obrázkom
  • Karty s obrázkom a pojmom
  • Karty s definíciou a pojmom
  • Karty s definíciou bez pojmu
  • Kartičky s pojmom

Práca s definičným materiálom

Práca s knižkou
1. Každú knižku z definičného materiálu čítame spoločne s dieťaťom pri venovaní sa danej vzdelávacej téme.
2. Nasleduje samostatné čítanie knižky dieťaťom.

Práca s kartami na vykladanie

1. spôsob:
Do jedného radu rozložíme karty s obrázkami bez pojmov. Zoberieme si kartičky s pojmami, postupne čítame jednotlivé pojmi a priraďujeme ich ku kartám s obrázkami. Po priradení všetkých pojmov ku kartám s obrázkami si môžeme správnosť nášho priradenia skontrolovať podľa kariet s obrázkom a s pojmom.

2. spôsob:
Do jedného radu rozložíme karty s obrázkami bez pojmov. Zoberieme si karty s definíciou a pojmom, postupne čítame jednotlivé definície s pojmami a priraďujeme ich ku kartám s obrázkami. Po priradení všetkých kariet s definíciami a s pojmami ku kartám s obrázkami si môžeme správnosť nášho priradenia skontrolovať podľa kariet s obrázkom a s pojmom.

3. spôsob:
Zoberieme si karty s definíciou a pojmom, postupne čítame jednotlivé definície s pojmami. Po prečítaní definície kreslíme obrázok na papier. Po dokreslení všetkých obrázkov si správnosť môžeme skontrolovať podľa kariet s obrázkom a s pojmom.

4. spôsob:
Zoberieme si karty s definíciou bez pojmu a kartičky s pojmami. Postupne čítame karty s definíciou bez pojmu a z kartičiek s pojmom vyberáme pojem, ktorý dopĺňa kartu s definíciou bez pojmu. Po priradení všetkých pojmov ku kartám s definíciou bez pojmu si môžeme správnosť nášho priradenia skontrolovať podľa kariet s definíciou a s pojmom.

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.