Obrazové tabule k téme
B. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ HMOTY

ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
Abeceda hmoty / Periodická tabuľka chemických prvkov
Možnosť nákupu klasifikačnej tabule TU
_PTP

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.