Obrazové tabule k téme
C. NAŠA SLNEČNÁ SÚSTAVA

ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
C1. Slnečná rodina / Planéty slnečnej sústavy
Použitie tabule Prezentácia ...

Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materials


c1_a2_final3-01
Hviezdna obloha / Mapa súhvezdí

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.