Obrazové tabule k téme
E. STAVBA ZEME

ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
E1. The envelopes that make up the Earth / Layers of the Earth
E2. What’s Inside the Earth? / Geochemical Constitution of the Earth
E3. Land and ocean lithosphere
E4.Sedimentation
E5. Mountain formation / Wrinkling and sedimentation of rocks
E6. Fractures of the earth's surface

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.