Obrazové tabule k téme
F. SLNKO A ZEM I. – ROTÁCIA

ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
Solar Energy Absorbed by the Earth / Insolation
Fire and Ice / If the Earth Did Not Rotate
Day and night / Consequences of the Earth 's rotation
Time zones
F5. Ktorá časť dňa je najteplejšia? / Zmeny teploty zemského povrchu s ohľadom na rotáciu Zeme
Použitie tabule: Prezentácia F.10 TEPLOTA JE ZÁVISLÁ OD ČASTI DŇA

Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materials


Variations in Temperature of the Earth’s Surface with Respect to the Rotation of the Earth
How the Rays of the Sun Reach the Earth / Perpendicular and Oblique Solar Rays
F7. Aké sú lúče slnka, keď sa dostanú na Zem? / Rôzny počet slnečných lúčov pokrýva veľkosťou podobné oblasti v rôznych zemepisných šírkach
Použitie tabule: Prezentácia F.15 KOLMÉ A ŠIKMÉ SLNEČNÉ LÚČE – VEĽKOSŤ ZEMSKÉHO POVRCHU

Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materials


What Are The Rays of The Sun Like When They Reach The Earth? / A Different Number of Rays Cover Like Areas
The Rays Work to Reach The Earth / The Work of the Rays of the Sun in Passing Through the Atmosphere

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.