Obrazové tabule k téme
G. SLNKO A ZEM II – OBIEHANIE

ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
The Seasons / The Revolution of the Earth and the Seasons
The Earth is Leaning / The Inclination of the Axis of the Earth
G3. Aké sú lúče Slnka v rôznych častiach Zeme? / Rôzny počet slnečných lúčov pokrýva veľkosťou podobné oblasti v rôznych zemepisných šírkach II.
The Zones of the Earth / Astronomic Zones
Climate zones - table
Blind world map
The First Day of Each Season
Movement of the Sun in the sky / Position of the Sun in Each Season

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.