ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
M1. Veľká rieka / Orgánové sústavy ľudského tela
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsm1-01_
M2. Základné systematické kategórie organizmov
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsm2-01
Klasifikačná tabuľa k ríši živočíchov – ŽIVOČÍCHY
Možnosť nákupu klasifikačnej tabule TU
_zivocichy
Klasifikačná tabuľa k ríši živočíchov – STAVOVCE
Možnosť nákupu klasifikačnej tabule TU
_stavovce
Klasifikačná tabuľa k ríši živočíchov – STAVOVCE - RYBY
Možnosť nákupu klasifikačnej tabule TU
_ryby
Klasifikačná tabuľa k ríši živočíchov – STAVOVCE - VTÁKY
Možnosť nákupu klasifikačnej tabule TU
_vtaky
Klasifikačná tabuľa k ríši živočíchov – STAVOVCE - CICAVCE
Možnosť nákupu klasifikačnej tabule TU
_cicavce

O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.