Predaj materiálov – TABULE

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR na stiahnutie
NÁZOV DIDAKTICKÉHO MATERIÁLU
OBRÁZOK MATERIÁLU
T1. Periodická tabuľka chemických prvkov
Katalógové číslo: T1S3
Tento didaktický materiál obsahuje:
1 x Periodická tabuľka chemických prvkov – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Periodická tabuľka chemických prvkov – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Kartičky prvkov v drevenej krabičke
Cena: 90 € vrátane dph
A1. How Small the Earth Is! / A Comparison of the Size of the Earth to the Sun
T2. Klasifikačné tabule RASTLINY
Katalógové číslo: T2S6
Tento didaktický materiál obsahuje:
1 x Klasifikačná tabuľa RASTLINY – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa RASTLINY – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa KRYTOSEMENNÉ RASTLINY – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa KRYTOSEMENNÉ RASTLINY – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
2 x Kartičky ku klasifikačným tabuliam
Cena: 152 € vrátane dph
A2. The Cosmic Dance / The Beginning of the Cooling Process
T3. Klasifikačné tabule ŽIVOČÍCHY
Katalógové číslo: T3S15
Tento didaktický materiál obsahuje:
1 x Klasifikačná tabuľa ŽIVOČÍCHY – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa ŽIVOČÍCHY – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa STAVOVCE – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa STAVOVCE – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa RYBY – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa RYBY – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa VTÁKY – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa VTÁKY – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa CICAVCE – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa CICAVCE – prázdna, A1, Komatex 3 mm
5 x Kartičky ku klasifikačným tabuliam
Cena: 380 € vrátane dph
A3. The Time of the Volcanoes / Volcanism and the Cooling Process
T4. Tabule s otázkami ku skúmaniu kultúr
Katalógové číslo: T4S5
Tento didaktický materiál obsahuje:
1 x Tabuľa: Intelektuálne a duchovné hľadisko – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Charakter prírody – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Činnosti ľudí – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Vzťahy v rámci jednej kultúry – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Vzťahy voči iným kultúram – formát A1, Komatex 3 mm
Cena: 165 € vrátane dph
A4. The Sun’s Beautiful Daughter / Cooling and Filling the Oceans
T5. Obrazové tabule ku kozmickej výchove
Katalógové číslo: T5S100
Tento didaktický materiál obsahuje:
100 x Obrazová tabuľa ku kozmickej výchove – formát 55 cm x 39 cm, Komatex 3 mm
Cena: 1000 € vrátane dph
A4. The Sun’s Beautiful Daughter / Cooling and Filling the Oceans